Velké Skaliny

Název objektu: Velké Skaliny
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: K
Obec: Benešov nad Černou
Katastrální území: Dluhoště 683647
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 33 x 55 x 215
Konstrukce: kámen
Nápis: 1860
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1860
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Na kraji lesa u neznačené cesty na Pusté Skaliny. Na hranici pozemků. Kaplička zakončena skloněným železným křížkem 40 cm. Nová mřížka. Stav kapličky a okolí je přiměřený odlehlosti místa.