Velešín - křížek před nádražím

Název objektu: Velešín - křížek před nádražím
MAS: Pomalší
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Velešín
Katastrální území: Velešín
Vlastník objektu: město Velešín
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: kombinovaný
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): socha ukřižovaného Krista, P. Maria
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USKP r.č. 25885/3-1470
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: