Tupesy - kříž

Název objektu: Tupesy - kříž
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Radošovice
Katastrální území: Tupesy
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: kombinovaný
Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1892
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Křížek v intravilánu osady Tupesy.