Třísov - kaplička

  • Kaplička Třísov
    Kaplička Třísov
  • Třísov - detail
    Třísov - detail
Název objektu: Třísov - kaplička
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
Obec: Holubov
Katastrální území: Třísov
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis: J 777
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Kaplička se nachází před keltským opidem směrem k Dívčímu Kameni.