Třebín - křížek

Název objektu: Třebín - křížek
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Dubné
Katastrální území: Třebín
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: čtverec
Rozměry: 0,5 m x 0,5 m
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: Kamenný sokl, nápis: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus