Srubec - křížek

Název objektu: Srubec - křížek
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Srubec
Katastrální území: Srubec
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Jiří Grill, Branišovská 802/13, Č.B.
Neznámý vlastník: Ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 38x22x233 cm
Konstrukce: kombinovaný
Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Křížek byl zlomen a je vyspraven železnou výztuží. Ne příliš odborné, ale funkční. Rez proráží starými nátěry, potřebuje znovu natřít.