Spolupráce na projektu

Projekt mapuje drobnou sakrální architekturu na území tří MAS:

 

MAS Blanský les - Netolicko

 

MAS Sdružení Sdružení Růže

 

MAS Pomalší

 

V rámci projektu byly dále využity informace od Národního památkového ústavu, pracoviště České Budějovice, od jednotlivých členských obcí (v rámci dotazníkového šetření) a v neposlední řadě se na vzniku databáze drobných sakrálních staveb podíleli i obyvatelé jednotlivých obcí. Za podporu všech zainteresovaných subjektů děkujeme.