Šejby U přechodu

Název objektu: Šejby 3 U přechodu
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Horní Stropnice
Katastrální území: Šejby 644315
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Obec Horní Stropnice
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: boží muka
Půdorys: čtverec
Rozměry: 34 x 34 x 317
Konstrukce: kámen
Nápis: 1902
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1902
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Po pravé straně silnice před hraničním přechodem. Na kamenném základě 141 x 141 sokl 61 x 61 x 62 Kaplička na vrcholu má tři mělké výklenky s novodobými obrázky ve špatném stavu. Na vrcholu chybí křížek