Římov - Vodní brána

Název objektu: Římov - Vodní brána
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Římov
Katastrální území: Římov
Vlastník objektu: církev
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: netypický
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis: Dass Wasser Thor, wordurch Christus in die Stadt Jerusalem eingeführt worden
Překlad nápisu: Wodní brána skrze kterou Pan Ježíš do města Jeruza
Datace vzniku: před 1697
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 - 1702. Vodní brannou je Kristus veden do Jeruzaléma a znovu týrán žoldnéři.