Římov - Velký Pilát

Název objektu: Římov - Velký Pilát
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Římov
Katastrální území: Římov
Vlastník objektu: církev
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis: Ecce hommo
Překlad nápisu: Ejhle člověk
Datace vzniku: 1658 - 1670
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 - 1702. Největší z kaplí a také měla původně nejbohatší výzdobu (původně 9 dřevěných soch). V levé části bičovali žoldnéři Krista, v pravé byl korunován trním. Nahoře na tribuně stál Pilát ukazující na zbičovaného krista se slovy "Ecce hommo - Ejhle člověk".