Římov - U Kaifáše

Název objektu: Římov - U Kaifáše
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Římov
Katastrální území: Římov
Vlastník objektu: církev
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1663
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 - 1702. Velká dvojdílná kaple s 2 arkádami, zvaná též "U Děvečky". V pravé arkádě byly dřevění sochy děvečky a Sv. Petra. V levé polovině pak byl Kaifáš sedící na trůnu a dva stojící židovští kněží. Znázorňuje další Kristův výslech, tentokrát před veleknězem Kaifášem. Kaple rekonstruována po povodních 2002.