Římov - Šimon Cyrenksý

Název objektu: Římov - Šimon Cyrenksý
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Římov
Katastrální území: Římov
Vlastník objektu: církev
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: netypický
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1660
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 - 1702. Původní sochy zobrazovaly třetí Kristův pád pod křížem. Římští vojáci nutí Šimona z Kyrény nést Ježíšův kříž až na Golgotu. Jde o další z průchozích kaplí.