Římov - Pustá ves (Dvůr Getsemanský)

Název objektu: Římov - Pustá ves (Dvůr Getsemanský)
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Římov
Katastrální území: Římov
Vlastník objektu: církev
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1691
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 - 1702. Kaple zvaní též "Dvůr Getsemanský" či "Spící apoštolové". Ne čelní straně byly původně sochy Krista, Petra, Jakuba a Jana. Osm zbývajících apoštolů je provedeno štukem. V 19. století přestavěna do empírové podoby.