Římov - Poslední večeře páně

Název objektu: Římov - Poslední večeře páně
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Římov
Katastrální území: Římov
Vlastník objektu: církev
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis: JHS
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: po roce 1658
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi lety 1658 - 1702. Dříve se v kapli nacházela skupina dřevěných soch - 12 apoštolů s Kristem při Poslední večeři. Původní sochy byly ukradeny, kopie zatím nebyly vytvořeny.