Římov - Na Ježíše vložen kříž

Název objektu: Římov - Na Ježíše vložen kříž
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Římov
Katastrální území: Římov
Vlastník objektu: církev
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 - 1702. Kaplička přestavěna v 19. století. Zobrazení - po odsouzení Krista k smrti Pilátem je v římských kasárnách na Ježíše vložen kříž. Kaple nejspíš před restaurováním, na omítce patrné restaurátorské sondy nátěrových vrstev.