Římov - Loučení Ježíše s P. Marií

Název objektu: Římov - Loučení Ježíše s P. Marií
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Římov
Katastrální území: Římov
Vlastník objektu: církev
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: mnohoúhelník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1687-1688
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla v letech 1658 - 1702. K roku 1661 již tvořila uzavřený celek Passio Christi - Utrpení Kristovo o 25 zastaveních. Některá zastavení byla prozatímně postavena ze dřeva a postupně nahrazována zděnými kaplemi až do rou 1702. Tvůrcem pašijové cesty byl Páter Alexei.