Římov - Boží hrob

Název objektu: Římov - Boží hrob
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Římov
Katastrální území: Římov
Vlastník objektu: církev
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): 1658
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USNKP r.č. 17074/3-414
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Římovská pašijová cesta vznikla mezi léty 1658 - 1702. Jedná se o nejstarší kapli, byla vystavěna jako první roku 1658. Nad vchodem zachován zbytek fresky. Uvnitř je kaple rozdělena na předsíň, kterou se vchází o vlastního Božího hrobu. V kamenném hroby byla umístěna socha Kristova těla. Kámen v předsíni je původně manipulační stůl potřebný při ukládání těla. Jedná se o věrnou napodobeninu historického Božího hrobu.