Rapotice Kříž

Název objektu: Rapotice  Kříž
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Malonty
Katastrální území: Rapotice u Malont 691160
Vlastník objektu: Jihočeský kraj
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 23 x 31 x 352
Konstrukce: kámen
Nápis: 1826 (?)
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1826
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: U silnice Pohorská Ves - Malonty proti odbočce k Rapotické hájovně. Mohutný kamenný kříž na kónickém podstavci 95 x 95 x 40. Na kříži velký dříve "zlacený" Kristus cca 125 cm a otvory po dalších chybějících instalacích. Kříž stojí v náspu silnice v blízkosti velkého stromu. Silně se odklání dozadu a vlevo. Stav vlastního kříže je vcelku dobrý.