Rapotice Kaplička

Název objektu: Rapotice  Kaplička
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Malonty
Katastrální území: Rapotice u Malont 691160
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Jihočeský kraj
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 144 x 180
Konstrukce: zdivo
Nápis: není
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): obraz Krista
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: U silnice Pohorská Ves -Malonty. Kaplička zřejmě po dřívější opravě, která pravděpodobně zjednodušila její tvar a zdobení. Omýtka opadává, střešní krytina porostlá mechem, ale funkční. Kaplička původně měla mříž, dnes jen stopy po pantech. Přes spíše špatný stav je její okolí udržováno vysekáváním trávy.