Radošovice - kaplička v poli

Název objektu: Radošovice - kaplička v poli
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Radošovice
Katastrální území: Radošovice u Čes. Budějovic
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Kaplička v poli u silnice z Radošovic do Strýčic, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Kaple stávala dříve přímo na okraji cesty, vedoucí z Čakova do Netolic, dnes přeložené o 50 m východněji do aleje. V dřívějších dobách bývala kaple obklopena kovovým plůtkem. Kaple sloužívala jako jedno ze zastavení při procesích z Netolic do Římova. Drobná zděná stavba, postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k západu. V ose hladce omítnutého východního průčelí je prolomen valeně zaklenutý portál bez ostění, průčelí člení pouze jednoduchá fabionová římsa, dělící stěnu horizontálně v úrovni patky klenby portálu. Stěnu ukončuje taškami krytá fabionová římsa, z níž vyrůstá hladký obloučkový štít na hraně krytý na plocho položenými cihlami a prolomený malou nikou s konchou. Boční stěny hladké, nezdobené, ukončené fabionovou římsou. Zadní stěna bez architektonického členění přechází do trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu. Sedlovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky.