Pořešín - křížek

Název objektu: Pořešín - křížek
MAS: Pomalší
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Kaplice
Katastrální území: Pořešín
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: kombinovaný
Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus, INRI
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1883
Mobiliář (existuje-li): socha ukřižovaného Krista, P. Maria
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: