Plav - Sv. Jan Nepomucký

Název objektu: Plav - Sv. Jan Nepomucký
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Plav
Katastrální území: Plav
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: socha,sousoší
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1882
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: ÚSKP ČR, reg. č. 102055
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Socha stojí na skále "Kobilinci" nad řekou Malší u cyklotrasy č. 1018, v roce 2003 byla zrestaurována a v roce 2007 zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Sochu nechal vytvořit ředitel panstství Buqoye Novohradského pan Krauskopf v r. 1882 na památku odvrácení povodně.