Plav - Boží muka

Název objektu: Plav - Boží muka
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Plav
Katastrální území: Plav
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: boží muka
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: ÚSKP ČR, reg.č. 102056
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: