Ostrolovský Újezd - kaplička

Název objektu: Ostrolovský Újezd - kaplička
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Ostrolovský Újezd
Katastrální území: Ostrolovský Újezd
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): ČR - silnice
Neznámý vlastník: Ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 165x105x215 cm
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): dřevěný křížek
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Výklenková kaplička u silnice. Zřejmě v nedávné minulosti opravena, omítka znovu oprýskává, nevhodná mříž byla zasazena do původního dřevěného rámu - zřejmě vlivem větsí váhy se vyvaluje. Bylo by vhodné opravit omítky, stávající zámečnickou mříž odstranit a nahradit ji lehčí dřevěnou.