Obora - kaplička směr Žitná

Název objektu: Obora - kaplička směr Žitná
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Hracholusky
Katastrální území: Obora u Hracholusk
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 1m x 0,7m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 2. pol. 20. století
Mobiliář (existuje-li): Obraz Panny Marie novodobý
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Novodobá postavena až v 2. polovině 20. století. Barva žlutá, sokl červený. Dnešní kaple stojí na místě starší stavby, stojící v místě silnice. Při jejím rozšiřování v 50. letech 20. století byla kaple zbořena a vystavěna nová v tarasu nad silnicí. Novodobá zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k východu. Hmota kaple se směrem vzhůru rozšiřuje. V hlavní východní stěně je proražen velký plochý obdélný výklenek bez výzdoby, uzavřený zdobnou mřížkou. Stěnu ukončuje vysazená obdélná podstřešní římsa.