Nové Hutě

Název objektu: Nové Hutě 
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Horní Stropnice
Katastrální území: Staré Hutě u H. Stropnice 644269
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 415 x 390
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): obraz muže (stylizovaného Krista?)
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Kaplička stojí poblíž bývalé signálky, dost vzdálená nejbližším zpevněným cestám. Pro podmočení okolí velmi obtížně přístupná. Strana proti vstupu je zaoblená. Mezi dvěma lipami (malolistými?) Překrásná, ale bez mobiliáře a v interiéru neužívaná.