Nová Stavení 1

Název objektu: Nová Stavení 1
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Malonty
Katastrální území: Ličov-Desky 683639
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Parcela není zapsána na LV
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 26 x 47 x 140
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: U zahrady posledního domu směrem k Malontům. Stojí na kónickém podstavci 45 x 65 x 15. Na vrcholu je křížek 35 cm. Tělo kapličky není výrazně poškozené, ale kámen je silně zčernalý a zaroslý lišejníky. Případný nápis není patrný.