Netřebice - návesní kaple Sv. Jana Nepomuckého

Název objektu: Netřebice - návesní kaple Sv. Jana Nepomuckého
MAS: Pomalší
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Netřebice
Katastrální území: Netřebice
Vlastník objektu: obec Netřebice
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1825
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USKP r.č. 24731/3-1354
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Návesní síňová kaple zasvěcená Sv. Janu Nepomuckému. Po rekonstrukce, vo současné době bez mobiliáře.