Netolice - sousoší sv. Jana Nepomuckého na náměstí

Název objektu: Netolice - sousoší sv. Jana Nepomuckého na náměstí
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Netolice
Katastrální území: Netolice
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: socha,sousoší
Půdorys: obdélník
Rozměry: 3m x 2m
Konstrukce: kámen
Nápis: lat.nápis
Překlad nápisu: Ať světlo Netolickým věčně svítí
Datace vzniku: 1738
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: 45788/3-3699
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Sousoší sv. Sana Nepomuckého - socha sv. Jana a tři andělé, barokní sousoší z pískovce - socha Svatého Jana Nepomuckého, po stranách andělé světlonoši , dole anděl na kouli s kotvou a latinským nápisem. Sousoší věnoval knížecí hejtman Jakub Karel Svoboda. 5. května 1738 byl položen základní kámen, 5. srpna byla socha postavena a 5. října následovalo církevní posvěcení prachatickým děkanem a vikářem Matějem Schulpachem. Celkové náklady na tuto sochu činily 351 zl. 21 kr. 3 d. Sochy restaurovány ak. sochařem Tláškem v roce 2001 z PRMPZ.