Netolice - socha sv. Jana Nepomuckého pod Jánem

Název objektu: Netolice - socha sv. Jana Nepomuckého pod Jánem
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Netolice
Katastrální území: Netolice
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 2. pol. 18. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: 27416/3-3698
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: u mostu Pod Jánem, barokní socha Svatého Jana Nepomuckého na kamenném podstavci u mostu pod Jánem. - lokalita tradičně ohrožována povodní. Nutná konzervace sochy. Socha restaurována ak. sochařem Ivanem Tláškem v roce 2000 z PRMPZ a sponzoského daru majitele sousední nemovitosti p. Švece