Netolice - socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Budějovické ulici

Název objektu: Netolice - socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v Budějovické ulici
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Netolice
Katastrální území: Netolice
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: socha,sousoší
Půdorys: obdélník
Rozměry: 0,6m x 0,4m
Konstrukce: kámen - pískovec
Nápis: na podstavci: Lešetického
Překlad nápisu: Jméno donátora - Lešetických byla místní bohatá mě
Datace vzniku: pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: socha Svatého Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti na kamenném podstavci na mostě. Socha byla v padesátých letech 20. stol. poničena, sražena ze svého místa a zapomenuta čekala přes padesát let v kostele sv. Václava v Netolicích na své znovu objevení. K soše se váže jedna zajímavost. Mládenec, který ji kladívkem urazil nos a ruku se prý do týdne zabil na motorce. v roce 2010 byla restaurována restaurátorem Lukášem Hosnedlem a 28. září 2010 slavnostně odhalena a požehnána farářem Pavlem Liškou. Restaurování bylo financováno Místní akční skupinou Blanský les - Netolicko o.p.s. z Programu rozvoje venkova, v rámci projektu Rehabilitace drobných sakrálních památek v jihočeském pohraničí.