Němčice - křížek, odbočka na Mahouš

Název objektu: Němčice - křížek, odbočka na Mahouš
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Němčice
Katastrální území: Němčice u Netolic
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 0,4m x 0,25m
Konstrukce: kov
Nápis: pochválen buď pán Ježíš Kristus, INRI
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: konec 19. stol - začátek 20. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: