Němčice - kaplička ve vsi

Název objektu: Němčice - kaplička ve vsi
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Němčice
Katastrální území: Němčice u Netolic
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry: 1m x 1m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Kaple sv. Jana Nepomuckého. Typ selské baroko. Barva bílá, tmavě šedý sokl a římsy. V ose hlavního severního průčelí je otevřen velký hluboký valený výklenek, zaklenutí nepatrně zúžené. Stěny výklenku hladké, v ose paty přizděn obdélný sokl s vyžlabením a zkosenou stěnou. Na soklu stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Výklenek uzavírá novodobá kovaná mříž. Průčelí kaple dělí výrazná vyžlabená římsa v úrovni paty klenby výklenku, přechází krátce i na boční stěnu. Ve vrcholu stěny štuková oblounová a fabionová římsa nesoucí převýšený štít. Štít má podobu rozeklaného frontonu, orámovaný výraznou fabionovou římsou, ve vrcholu nízký hranolový soklík zdobený štukovou růžicí, ze soklu vyrůstá ozdobný prutový kříž. V ploše štítu je umístěna plochá mělká obdélná nika se segmentovým mírně odsazeným zakončením. Boční stěny hladké, zakončené oblounovou a fabionovou podstřešní římsou. Zadní stěna hladká, přechází přímo do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí prejzy. Kaple stojí na rozšířeném hrubě omítaném soklu.