Nakolice Kaplička na kopci

Název objektu: Nakolice Kaplička na kopci
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Nové Hrady
Katastrální území: Nakolice 706248
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): zemědělský půdní fond
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 250 x 206
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: V lukách nad Nakolicemi mimo cesty. Uzavřena masivní mříží,uvnitř pravděpodobně původní dlažba, ale prakticky žádný inventář. Neobsekávaná a od rekonstrukce pravděpodobně nenavštěvovaná.