Mýtiny - Ruina kapličky

Název objektu: Mýtiny - Ruina kapličky
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Nové Hrady
Katastrální území: Mýtiny 706230
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): zemědělský půdní fond ?
Neznámý vlastník: ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 160 x 265 x cca 105
Konstrukce: zdivo
Nápis: ne
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: Ruina kapličky.Z kapličky zbyly pouze základy a jeden roh zdí. Objekt se nachází u horní cesty z Veveří do Mýtin ve skupině lip. Jedna z lip je chráněná. Nedaleko je kaple Mýtiny