Mýtiny

Název objektu: Mýtiny 
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Nové Hrady
Katastrální území: Mýtiny 706230
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Město Nové Hrady
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: boží muka
Půdorys: mnohoúhelník
Rozměry: ve čtverci 31 x 31 x 110
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: Na cestě z Horní Stropnice do Mýtin proti odbočce ke Světví. Torzo božích muk, chybí kaplička na vrcholu. Okolí neudržované