Mahouš - kaplička směr Němčice

Název objektu: Mahouš - kaplička směr Němčice
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Mahouš
Katastrální území: Mahouš
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1. pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): bezcenné obrazy
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: rejstřík ÚSKP č. 14604/3-3664
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Typ selské baroko. Zasvěcena P. Marii. Barva žluto -bílá. Valený výklenek zdobí na stropě mělké kruhové zrcadlo. Na bočních stěnách ve štukovém zkoseném rámu nástěnná malba Panny Marie Zellské a Panny Marie Svatohorské ? Malby budí optický dojem závěsných obrazů. V ose hlavního jižního průčelí je otevřen velký hluboký valený výklenek se zkosenou a mírně vyžlabenou hranou špalet. Zaklenutí nepatrně zúžené, ve vrcholu mělké kruhové zrcadlo. U paty oltářní stěny je vyzděn v celé šíři výklenku sokl, na kterém stála socha sv. Jana Nepomuckého. Boční stěny výklenku zdobí nástěnné malby Panny Marie Zellské a Panny Marie Svatohorské ? Obrazy orámovány štukovým rámem. Výklenek uzavírají mřížové dveře, velmi úzký štukový klenák s rozšířenou patkou. Průčelní stěnu člení úzké pilastry zakončené římsovou hlavicí, ve vrcholu stěny profilovaná a vyžlabená korunní římsa. Z římsy vyrůstá převýšený obloučkový štít zdobený ve vrcholu štukovým květem. Hrana štítu kryta taškami, z vrcholu vyrůstá jednoduchý kříž. Zkoseným vyžlabeným nárožím jsou připojeny boční mírně zkosené stěny, ukončené vysokým mírně vysazeným fabionem. V ploše východní stěny oválný štukový rám. západní stěna hladká. Kolmá stěna závěru rovněž ukončena fabionem, v ploše štukový obdélný rám se zúženým půlkruhovým zakončením. Nepravidelnou střechu kryjí tašky bobrovky. Kaple stojí na vysokém rozšířeném soklu. Kolem kaple zasazeny 4 kamenné sloupky propojené dřevěným trámem. Panna Maria Zellská v tradičním zobrazení - vínový zvonový šat s perlovými závěsy, na pravé straně prsou Ježíšek rovněž ve zvonovém šatu světle modré barvy, vysoké koruny, krihové svatozáře, zpod koruny Panny Marie splývá k zemi modrý plášť. Panna Maria Svatohorská rovněž v tradičním ztvárnění, v pozadí silueta kostela.