Mahouš - boží muka

Název objektu: Mahouš - boží muka
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Mahouš
Katastrální území: Mahouš
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: boží muka
Půdorys: mnohoúhelník
Rozměry: 0,5m x 0,5m
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 16. století
Mobiliář (existuje-li): ve výklenku bezcená soška Panny Marie cca 15 cm.
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: rejstřík ÚSKP č. 37805/3-3665
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Na horní straně návsi směrem na Netolice. barokní kamenná Boží muka s hlavicí s výklenky a na vrcholi kamenným křížkem.Žulová sloupková boží muka. Nízký plochý sokl, ze které vyrůstá štíhlý hranolový dřík s okosenými hranami, nad soklem a pod vrcholem zkosení trojúhelníkové, vytvářející optický dojem podstavy a hlavice. Na vrchol dříku dosedá zkosenou římsou rozšířená lucernová nástavba otevřená na dvou stranách plochými obdélnými nikami s trojúhelníkovým štítovým završením. Výzdoba nik nedochována. Zbývající dvě strany tvarově shodná, bez nik. V místě průniku sedlových stříšek nik vyrůstá prostý kamenný kříž. Boží muka stojí na nově vyzděném dvoustupňovém podstavci. Boží muka nově obílena.