Lipí - kaplička směr Dubné

Název objektu: Lipí - kaplička směr Dubné
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Lipí
Katastrální území: Lipí
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: U Lipí, cca 1 km severně od obce - u silnice směrem na Dubné, stojí v polích skupina stromů s kapličkou Panny Marie Klatovské z roku 1867. U kapličky s jejím obrazem bývala studánka, u které se měla podle pověsti zjevit jednomu sedlákovi Panna Maria. Ukazoval se zde také kámen, na kterém měla zanechat stopy. Studánka ale již bohužel zanikla. V ose západního průčelí je prolomen hluboký, valeně zaklenutý výklenek, jehož zaklenutí je nepatrně zúženo. Výklenek uzavírá na vnějším líci mříž, jejíž pruty tvoří obdélná pole, v horní části aplikován mariogram. Výklenek je bez ostění, doplněný pouze lichoběžníkovým hlavním klenákem. Průčelí zdobí dva hladké pilastry vyrůstající z rozšířené patky a ukončené shodnou hlavicí, pokrytou reliéfní hruškovou čabrakou se střapcem. Na hlavice pilastrů navazuje široká profilovaná římsa, nad výklenkem vysoko půlkruhově vyklenutá. Z římsy vyrůstá nízký empírový stupňovitý štít s konkávně prohnutým spodním patrem, rámovaný úzkou profilovanou římsou. Průčelí uzavírají odsazená zaoblená nároží, boční stěny hladké bez výzdoby završené profilovanou římsou. Zadní stěna hladká. Sedlovou střechu kryjí prejzy.