Lipí - kaplička

Název objektu: Lipí - kaplička
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Lipí
Katastrální území: Lipí
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: kombinovaný
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1902 (dle místní tradice)
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého na okraji obce (rozcestí Kaliště - Dubné). Drobná zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. Většinu plochy jižního průčelí vyplňuje hluboký, plochý, valeně zaklenutý výklenek, uzavřený na vnějším líci mříží, jejíž husté pruty vytváří čtverce, černý christogram a W. Zadní stěna výklenku je prolomena mělkou, půlkruhově zaklenutou nikou pro umístění sochy sv. Jana Nepomuckého. Průčelní stěnu ukončuje hladká fabionová římsa, z níž vyrůstá trojúhelníkový štít vyplněný vpadlinou téhož tvaru. Boční stěny hladké, nečleněné, ukončené shodnou fabionovou římsou, zadní stěna přechází bez členění do trojúhelníkového štítu. Hmota kaple vyrůstá z výrazného soklu. Sedlovou střechu kryjí tašky esovky, ze středu hřebene vyrůstá dvouramenný jetelový kříž.