Lipanovice - kaplička

Název objektu: Lipanovice - kaplička
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Záboří
Katastrální území: Lipanovice
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 2. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li): Mobiliář n e d o ch o v á n , dle ústního podání
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: Výklenková kaplička mezi stromy u silnice Dobčice - Lipanovice. Kaplička má poškozené zdivo. Zděná výklenková kaple, postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný výklenek s konchou. Výklenek uzavírá novodobá mříž. Hladkou stěnu průčelí završuje široká profilovaná podstřešení římsa, krytá taškami. Průčelí ukončuje trojúhelníkový štít, lemovaný jednoduchou obvodovou římsou. Boční a zadní stěny hladce omítnuté, nečleněné, bez výzdoby. Kapli zavšuje sedlová střecha , nad zadní stěnou valbová, krytá taškami bobrovkami.