Lhota - pomník padlému vojákovi

Název objektu: Lhota - pomník padlému vojákovi
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Mladošovice
Katastrální území: Lhota
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Jan Strnad, Mladošovice-Lhota
Neznámý vlastník: Ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: jiná
Půdorys: obdélník
Rozměry: 67x46x243 cm
Konstrukce: kámen
Nápis: K upomínce na Jana Strnada, který zemřel
v italském zajetí 17. května 1917 v stáří 46 roků...
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 20. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Jedná se o křížek, který nechala postavit rodina vojáka, který padl v 1. světové válce v Itálii. Vlastníkem jsou zřejmě jeho potomci. Pod výše uvedeným nápisem je do kamene vytesán další nápis: Přátelé, vzpomeňte na manžela a otce našeho a vzpomeňte těch, kteří odešli s ním. Budiž Ti cizí země lehkou, drahý manželi a otče náš. Spi sladce. Křížek je v dobré kondici, pouze plastika Krista (zřejmě z porcelánu) je prasklá, spojená drátem.