Kvítkovice - kaplička v zatáčce

Název objektu: Kvítkovice - kaplička v zatáčce
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Kvítkovice
Katastrální území: Kvítkovice u Lipí
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: kombinovaný
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: r. 1893
Mobiliář (existuje-li): Původní mobiliář n e d o ch o v á n. Dnes druhotn
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Výklenková kaple Zmrtvýchvstání Krista. Umístění - v obci v zatáčce u silnice směr Čakovec. Prostá kaple postavená roku 1893 Tomášem Bumbou. Při procesích ke sv.Vítu v Habří sloužila kaple jako jedno ze zastavení. Zděná stavba čtvercového půdorysu na mohutném kamenném soklu, orientovaná k západu. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný výklenek zaklenutý hrotitou klenbou s rovnými stranami. Výklenek uzavírá ková kovaná mříž jejíž pruty tvoří čtverce. Kolem výklenku je úzká hladká vpadlina oddělující hladkou plochu průčelí. Trojúhelníkový mírně vystupující štít s hlubokou vpadlinou trojúhelníkového tvaru s rovnými boky. Uprostřed vpadliny je umístěna štuková obdélná deska s vyškrábaným letopočtem LP.1893. Boční hladké stěny rámuje na předních rozích lizena, stěny ukončuje hranolová jednou odstupněná podstřešní římsa. Zadní stěna hladká, přecházející do hladkého trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí prejzy, z hřebene střechy vyrůstá kovaný dvouramenný jetelový kříž.