Kuklov - kaplička

Název objektu: Kuklov - kaplička
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Český krumlov
Obec: Brloh
Katastrální území: Jaronín - Kuklov
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): obraz
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: