Kramolín - pomník padlým

Název objektu: Kramolín - pomník padlým
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Jílovice
Katastrální území: Kramolín
Vlastník objektu: Obec Jílovice
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník: Ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): Zemědělský půdní fond
Typ objektu: socha,sousoší
Půdorys: obdélník
Rozměry: 110x170x282 cm
Konstrukce: kámen
Nápis: 28.X.1918, 1914-1918 V nehynoucí památku padlým (7 jmen).
Budiž jim cizí země lehkou
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: Je uveden datum 28.10.1918, ale zřejmě později - 2
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Na kamenném soklu je umístěn reliéf anděla z umělého kamene, nápisy a jména 7 padlých v 1. světové válce s daty narození i úmrtí usou na kovové desce.