Koroseky - kaplička v obci

Název objektu: Koroseky - kaplička v obci
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Vrábče
Katastrální území: Vrábče
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 1.5 m x 1 m
Konstrukce: zdivo
Nápis: 1838
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1838
Mobiliář (existuje-li): Bolestná Panna Maria (umístěn ve schránce)
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: lidová, selské baroko, zasvěcena Panně Marii, Drobnější stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k jihu. V ose severního průčelí je prolomena plochá valeně zaklenutá nika, uzavřená kovanou mříží, jejíž pruty vytváří kosočtverce. V nice je umístěna prosklená schránka se segmentovým štítem, ve které bývala socha Panny Marie s Ježíškem. Jinak hladkou stěnu průčelí ukončuje vysoká hrubá jednoduše profilovaná římsa, zpoza níž vyrůstá atikový půkruhový štít, rámovaný hladkou římsou. V ploše štítu je štukovým rámem ztvárněno obdélné, zúženě půlkruhové slepé "okno", osazené dříve patrně obrazem na plechu. Po stranách okna je rozdělen štukový letopočet 1838. Hrana štítu zděná. Boční stěny i závěr kaple hladké bez římsy, pouze na boční stěnu přesahuje v síle štítu dělící římsa z průčelí. Hmota kaple vyrůstá z mělce zvýrazněného soklu, pultovou střechu kryjí tašky esovky.