Komařice - kaple Sv. Jan Nepomucký

Název objektu: Komařice - kaple Sv. Jan Nepomucký
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Komařice
Katastrální území: Komařice
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): socha Sv. Jana Nepomuckého
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USKP r.č. 23471/3-206
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: