Kojákovice-křížek v polích

Název objektu: Kojákovice-křížek v polích
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Jílovice
Katastrální území: Kojákovice
Vlastník objektu: Obec Jílovice
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 28x44x280
Konstrukce: kombinovaný
Nápis: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Bože žehnej naší přáci.
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Křížek v polích u bývalé rozorané meze. Dnes zatravněno. Křížek po rekonstrukci, zřejmě vyměněn. Kombinace litěného křížku a kamenného soklu. Litina 210 cm, kámen 70 cm). Litina zlatě zdobená.