Kamenný kříž u vodojemu

Název objektu: Kamenný kříž u vodojemu
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Trhové Sviny
Katastrální území: Trhové Sviny
Vlastník objektu: Město Trhové Sviny
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): Město Trhové Sviny
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 70x100x400 cm
Konstrukce: kámen
Nápis: Pochválen buď pán Ježíš Kristus 1912 J.M.S.
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1912
Mobiliář (existuje-li): plastika Krista
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Velký kamenný kříž se zdobným soklem. Před křížem jsou 2 kamenné schody, které jsou rozvaleny mohutnými kořeny lip. Poblíž hraniční kámen. Chybí plastika panny Marie.