Jedlice Kaplička nad vsí

Název objektu: Jedlice  Kaplička nad vsí
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Nové Hrady
Katastrální území: Veveří u Nových Hradů 706281
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 130 x 165
Konstrukce: zdivo
Nápis: ne
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): ne
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Objekt je v lese nad bývalou Jedlicí směrem ke státní hranici. Je po zřejmě nedokončené a ne zcela vhodné rekonstrukci. Zdivo je pravděpodobně vlhké nebo byly použity nevhodné materiály, nátěr se loupe. Nepřiměřeně mohutná dřevěná mříž není uzavřená, uvnitř kromě pozůstatků z opravy není žádný mobiliář, pouze na stěně do omýtky namalovaná Panna Marie Sedmibolestná (?) a panorama okolní krajiny. Okolí kapličky je upraveno jen částečně. Nenavštěvovaná. Jediný stojící pozůstatek zcela zaniklé vesnice.